Akèy / Blag

Blag

AYITI/BLAG: TOTO KRAZE FWAYE MOUN YO.

Manman Toto kap eseye rele papa Toto sou telefòn nan travay, li pa gen 4, li di Toto rele papaw pou mwen, aprè Toto finn fè apèl la plizyè fwa, li pa jwenn papal li di manmanl chak li rele se yon fanm ki pran telefon nan. Manman Toto pa …

Li Plis »

AYITI BLAG: LWA PREZIDAN DANSE NAN TÈT TOTO.

Vwala se Toto ki te gen foli jwenn yon gwo djòb nan gouvènman peyi a. Yon jou, malgre vijilans santinèl yo, li reyisi fofile antre nan palè nasyonal. Lè l’ rive, li al jwenn yon ofisye pou esplike l’ pwoblèm li.Ofisye a di l : « Ki kalite travay ou ka fè? »Toto reponn: « Prezidan la repiblik »Ofisye …

Li Plis »

BLAG: YON ZANMI TOTO KI GEN MOVEZ ALEN

Toto ki antre nan yon famasi, li di: Mwen vin achte yon medikaman pou zanmi’m Ti Joel ki gen movèz alèn! Famasyen an bay Toto yon boutèy siwo, epi’l di’l konsa: Di zanmi’w lan pou’l pran yon kiyè siwo chak maten!!! Toto di mèsi, epi li peye siwo a. Pandan …

Li Plis »

TOTO AK MANMAN MENAJ LI NAN YON TI DISKISYON

Toto ki al Kay manman mennaj li , toto gen yon Pete ki kenbel men toto konnen ke petel santi , misye ap peze Pete a, nan peze , gen yon son pati piou….tt !!!!!!. Tout moun sispek toto. Manman an di :  » toto kiyes ki fè son sa …

Li Plis »

MOISE NAN MACHINE AK YON DAM

Yon dam monte machin ak Moyiz. Lè li desann, li fin peye pou Moyiz epi li di (an fransè): « Moise, je paie pour toi. » Moyiz reponn: Ou pa bezwen pè pou mwen. Se moun Milo m’ ye, anyen pa ka rive m’. Share on: WhatsApp

Li Plis »