Akèy / Konesans Plis / AYITI/SANTE: AN NOU APRANN KONNEN ENPÒTANS FWI AK LEGIN YO, KISA BÈTRAV KA FÈ POU NOU?

AYITI/SANTE: AN NOU APRANN KONNEN ENPÒTANS FWI AK LEGIN YO, KISA BÈTRAV KA FÈ POU NOU?

Sante se richès konsa tou li ka pwazon tou sa depan kijan ou jere santew.

Bètrav se yon legim li se yon nitrisyon.
Nan ribrik konesans sou pwodwi lokal yo echojounal ap prezantew enpòtans bètrav nan lavi moun.

Betrav bon pou anpil bagay li retire grès li fèw gen yon po ki swa. li bon pou anemi li se yon remontan.
Li fèw gen yon bòn dijesyon.

Li jwe wòl prevavansyon:

Prevansyon kont kansè nan po, prevansyon kont anflamasyon, li pèmèt ou pa fè « RVC ».
Li rajeni pow li enpechew vyeyi.
Lèw ap konsome bètrav li rann ou genyen yon espirasyon nòmal.

Ou ka konsome bètrav plizyè fason: bouyi, ou ka blendel oubyen ou grajel pouw fè ji ou ka itilizel nan salad ak anpil lòt fason ankò.

Se pou sa medsen toujou konseye moun ki dyabetik ak moun ki anemi yo pou yo konsome bètrav.

JOCELYN COUYOUTE

Apwopo Emmnanuel Hubert

Ou ka gade tou

AYITI WÒL: KI SA YON DEPITE YE, KI WÒL LI NAN PEYI AN? KISAL DWE KOMIN LI SOTI AN? KI WÒL LI NAN LEJISLATIF LA?

Yon depite se reprezantan yon komin nan Pouvwa lejislatif Leta a. Li gen de 2 …