Akèy / Blag / BLAG: YON ZANMI TOTO KI GEN MOVEZ ALEN

BLAG: YON ZANMI TOTO KI GEN MOVEZ ALEN

Toto ki antre nan yon famasi, li di: Mwen vin achte yon medikaman pou zanmi’m Ti Joel ki gen movèz alèn!

Famasyen an bay Toto yon boutèy siwo, epi’l di’l konsa: Di zanmi’w lan pou’l pran yon kiyè siwo chak maten!!!

Toto di mèsi, epi li peye siwo a.

Pandan Toto rive nan pòt la pou’l soti, famasyen an di Toto konsa:

Se nan menm kay wap viv ak zanmi’w lan?

Toto di: Wi, poukisa?
Famasyen an di: Ebyen tou fèl baw kèk kiyè nan siwo a tou le maten!!!

Apwopo Emmnanuel Hubert

Ou ka gade tou

AYITI BLAG: LWA PREZIDAN DANSE NAN TÈT TOTO.

Vwala se Toto ki te gen foli jwenn yon gwo djòb nan gouvènman peyi a. Yon jou, …