Akèy / Konesans Plis / REMED NATIREL POU DIVÈS MALADI KEW TA SOUFRI, APLIKE YO WAP JWENN SOLISYON

REMED NATIREL POU DIVÈS MALADI KEW TA SOUFRI, APLIKE YO WAP JWENN SOLISYON

Remèd Lakay.

««si’w gen san kap koulé sou ou san reté bouyi 3 fèy zanmann sèch bwè té a avèk yon ti sèl yon sèl fwa

✔Si’w soufri gaz : Fè te lay avèk kèk grenn jiwòf bwè’l chak maten avan’w manje , chak mwa fè’l pandan 7 jou , si’w gen dan fè mal ou kapab tranpe dan an avèk te’a tou.

✔Anemi: achte kawòt, bètrav, abriko blennde yo chak maten bwè 1 vè pandan 7 jou. Ou kapab bwè ti kafe tou pandan’w ap fè remèd la.

✔Pyè nan ren: bouyi 3 fèy lougarou ak yon ti sèl bwèl chak maten avan’w manje pandan 7 jou.

✔Pyas ak lota: Pran lwil masketi , poud kafe melanje yo pase’l sou pyas la oswa lota’a ,lota pa tatou mennaj ou ap fè lanmou avè’w kò’l paka kole avè’w tèlman’l pè’w .

✔Doulè règ: Ou remake chak fwa’w pral gen règ se you maswife wap monte fè te fèy lachòy ak kamoniy.

✔Feblès (vètij): Lyann panye, kreson, lanman anmè, Blennde yo ansanm mete sik bwè 3 fwa pandan 7 jou.

✔Kansè nan tete: manje tout vyann wouj yo, manje tomat kri, epina, pèsi, anpil chou vèt.

✔Enfeksyon vajinal: bouyi 3 fèy twonpèt nan 1 galon dlo .Lave bouboun ou avè’l 2fwa/jou pandan 7 jou. Pou Gason sispann kite’w pou Alam nan bouboun.

✔Pye mayas : Sa nou rele pye santi’a, chak swa avan’w dòmi pase zoranj si nan pye’w épi mete chosèt , fanm kite Gason pou pye mayas e gen fanm pye mayas tou.

✔Movèz sa nou rele Bouch santi’a : manje pèsi kri,bwè te jiwòf chak maten pandan 7 jou , fè’l konsa chak mwa jis ou derasinen alam lan nan bouch ou . Bagay ki di you fanm oswa you Gason kite’w pou bouch mayas.

✔ Planning natirèl : Lè’w fin akouche ou pa vle fè pitit touswit , wap bwè 1 grenn maskreti si ou vle planning 1 lane , 3 grenn Planning 3 lane, 5 grenn Planning 5 lane pa itilize chif pè tankou 2 , 4…grenn masketi.

✔Kis nan ovè: Èkòs bwa chèn ak 3 grenn lay vyolèt bouyil , bwè’l wap fè sa pandan 8 jou.

✔Mòpyon: Raze tout pwèl ou tankou adoken, pase sitwon ak kleren . Ou ka pran fèy tabak vèt, fwote yo byen fwote pase’l ladan ak tout ji’a.

✔Moun ki gen gonfleman: Pran 3 fèy kacheman bouyi’l bwè’l pandan 3 jou.

✔Fibwòm: blennde chou vyolèt , simen kontra, lay vyolèt ak siwo myèl bwè pandan 14 jou .

Lè’w fin li remèd yo pa kenbe yo pou kò’w pataje piblikasyon an pou’w ede lòt Moun.
Sous paj sila

Apwopo Emmnanuel Hubert

Ou ka gade tou

ASTROLOGIE : VOICI LE SIGNE QUI A LE PLUS DE CHANCE EN AMOUR

Certains signes ne sont pas connus pour être chanceux en amour, comme le Verseau, alors …